Podmínky ochrany osobních údajů


Zpracování osobních údajů, GDPR

1. Udělujete tímto souhlas zpracovávat tyto osobní údaje v internetovém obchodě www.labeau.cz
IČ: 76665321 

 • jméno a příjmení, fakturační, popř. doručovací adresa
 • nebo název společnosti, fakturační, popř. doručovací adresa
 • IČ a DIČ je-li odběratelem podnikatelský subjekt
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • informaci o objednaném zboží a jeho cenu

2. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Pro účely plnění smlouvy budou tyto údaje Správcem zpracovávány po dobu poskytnutí plnění a trvání záruční doby. Pro evidenci plnění budou tyto údaje Správcem zpracovávány po dobu 10 let od následujícího účetního roku po uplynutí plnění.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@labeau.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Moskevská 639, Česká Lípa, 470 01

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru
 • Naše externí účetní firma.
 • Náš externí daňový poradce.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá.

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

6. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jste nám sami dobrovolně poskytli z důvodu vyřízení Vašich objednávek či na základě Vaší dobrovolné registrace na našich webových stránkách www.labeau.cz. Žádné další údaje naše společnost o Vás sama aktivně nevyhledává, neshromažďuje ani nezpracovává. Vaše osobní údaje nikdy nikomu dalšímu bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme.

7. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

8. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci všech osobních údajů! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování (finanční, daňová, celní správa apod.) a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce - podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele.


Datum účinnosti: 1. 12. 2018